O nás

Firma ZEM-BAU SK s. r. o., nepíše dlhú históriu, nakoľko jej vznik sa datuje od septembra 2014. Nadviazali sme však na dlhoročný chod firmy DEMOLÁCIE a ZEMNÉ PRÁCE – Stanislav Hreha, ktorý ako živnostník vykonával práce už od roku 1991 a na skúsenosti našich pracovníkov firmy v danom odvetví. Založená firma konateľom Stanislavom Hrehom fungujeme s podmienkou napĺňať cieľ daný pri našom vzniku.

Hlavným nosným produktom firmy sú realizácie inžinierskych sietí vodovodov, kanalizácií, STL a NTL plynovodov, VN, NN rozvodov, kde si zakladáme na dlhoročných odborných skúsenostiach či už riadiacich, ako aj poverených pracovníkoch našej firmy.

Taktiež sa v širokom rozsahu zaoberáme vnútornými inštaláciami ZTI, UVK, ELI rozvodov v budovách a stavbách v pozemnom staviteľstve, kde sa snažíme využívať pri inštaláciách ekologické, inovatívne prvky ako napríklad tepelné čerpadlá, solárne kolektory a podobne.

Realizujeme aj kompletné stavby od zakladania stavieb, realizácie výstavby hrubej stavby, cez dokončovacie interiérové práce a v neposlednom rade terénne úpravy vrátane povrchových úprav, oplotení, oporných múrov a podobne.

Kontakty

Stanislav Hreha
konateľ firmy
0905 253 465
Ing. Tipul Jaroslav
obchodno - technické oddelenie
0905 338 672
Ing. Patarák Slavomír
príprava a výroba
0907 555 036
Ing. Benka Goč Miroslav
projekcia
0907 695 374

Sídlo spoločnosti

ZEM-BAU SK s. r. o.

Duklianska 21

085 01 Bardejov


IČO: 47 907 959

IČ DPH: SK 202 413 6884

IBAN: SK 5175 0000 0000 40 2063 4578

Spoločnosť ZEM-BAU SK s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložke číslo 30821/P