Referencie

2018

Inžinierske siete - PROLOGIS PARK HEGYESHALOM - Horváth Rudolf - Maďarsko

Čas realizácie: 08/2018- 09/2018
Kompletná realizácia inžinierskych sietí - v rámci areálu logistického centra Horváth Rudolf Intertransport - Maďarsko. Daždová a splašková kanalizácia DN160-DN300, vodovod DN50-DN250 spolu cca 1,2 km sietí vrátane šácht a vpustí

Obrubníky - vetva I. Obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov
Čas realizácie: 07/2018
Realizácie cca 400 bm cestných obrubníkov pozdlž cesty III. triedy v intraviláne obce Sveržov.

SPINEA Prešov - IS areálové kanalizačné rozvody

Objednávateľ: LSS s. r. o. (MBC s. r. o.)
Čas realizácie: 06/2018-09/2018
Kompletná realizácia daždovej a splaškovej kanalizácie DN160-DN500 cca 1800 bm v rámci areálu výrobného závodu SPINEA Prešov - Haniska pri Prešove Objem prác: 480 000 Eur

Rozšírenie IS Priem.parku KKP Invest V. Ida - IV. Etapa

Objednávateľ: KKP Invest s. r.o.
Čas realizácie: 04/2018-06/2018
Rozšírenie splaškovej, daždovej kanalizácie, požiarneho a pitného vodovodu a STL plynovodu v priemyslenom parku V. Ida. Spolu cca 1,2 km sietí Objem prác: 160 000 Eur

Rekonštrukcia balneoterapie - Kúpele Lúčky

Objednávateľ: Kúpele Lúčky a. s.
Čas realizácie: 01/2018-10/2018
V rámci kompletnej rekonštrukcie objektu Balneoterapie nami realizovaná výmena a doplnenie rozvodov UVK, ZTI, stlačeného vzduchu vrátane výmeny a doplnenia zariadovacích predmetov. Objem prác 200 000 Eur.

2017

Areálové rozvody vodovodu, kanalizácie, plynovodu – DC1,DC2 Nitra Landrover

Objednávateľ: GOLDBECK SK s. r. o.
Čas realizácie: 10/2017-03/2018
Realizácia inžinierskych sietí vodovodov, kanalizácie, plynovodu spolu cca 9000 km s osadením vodných objektov CS, ORL, (cca 3500 m DN 1000 – retenčné potrubie)

MOST Košice – búracie práce

Objednávateľ: RAMAXSTAV s. r. o.
Čas realizácie: 09-10/2017
Búracie práce mostovky a atík most Košice – Sidlisko Dargovských hrdinov

OSADENIE ORL – BIOENERGY BARDEJOV

Objednávateľ: FEBA Projekt s. r. o.
Čas realizácie: 09-10/2017
Dodávky a montáž ORL vrátane zemných prác a úprav dažďovej kanalizácie

Realizácia UVK – HOTEL KUBO **** Rozvody UVK + kotolňa 0,32 MW

Objednávateľ: PARTNER INVEST s. r. o.
Čas realizácie: 08-12/2017
Realizácia komplet rozvodov UVK a podlahovky vrátane realizácie kotolne, plynovej prípojky, OPZ a komína v Hotel KUBO

Rozšírenie AKU kapacity čerpacej stanice priemyselného parku – KKP invest

Objednávateľ: KKP Invest s. r. o.
Čas realizácie: 04-05/2017
Rozšírenie akumulačnej kapacity čerpacej stanice – KKP invest – Veľká Ida

2016

Inžinierske siete IBV – Lorinčík Háje – Košice Lorinčík vrátane oporných múrov, UVK, ZTI vnútorných rozvodov

Objednávateľ: LUCCASS s. r. o.
Čas realizácie: 11/2016-06/2017
Realizácia cca 7 km rozvodov vodovodu, kanalizácie a plynovodu vrátane vodohospodárskych objektov ORL, prípojok, šácht komplet v mestskej časti LORINCIK Háje

Areálové rozvody požiarnej a pitnej vody, splašková, dažďová kanalizácie a plynovody PROLOGIS PARK DC3 GALANTA

Objednávateľ: GOLDBECK SK s. r. o.
Čas realizácie: 11/2016-02/2017
Realizácia cca 3 km rozvodov vodovodu, kanalizácie a plynovodu vrátane vodohospodárskych objektov ORL a RN – PROLOGIS PARK DC3 Galanta

Areálové rozvody požiarnej a pitnej vody, splašková, dažďová kanalizácie a plynovody RABEN N. M. Nad Váhom

Objednávateľ: GOLDBECK SK s. r. o.
Čas realizácie: 10-2016
Realizácia cca 1 km rozvodov vodovodu, kanalizácie a plynovodu vrátane vodohospodárskych objektov ORL a RN – RABEN N. M. Nad Váhom

Odstránenie havarijného stavu v kotolni FU CZ ECAV Zlaté

Objednávateľ: CZ ECAV Zlaté
Čas realizácie: 09-2016
Výmena technologie kotolne s vyregulovaním a doplnením vykurovacích telies

Zemné práce pri rekonštrukcii cesty I. triedy Bardejov-Svidník

Objednávateľ: EUROFÉNIX s. r. o.
Čas realizácie: 05/09-2016
Zemné práce traktorbagrom a nákladným autom

Realizácia hrubej stavby RD – MUDr. Rybár Dušan

Objednávateľ: MUDr. Rybár Dušan
Čas realizácie: 05/09-2016
Realizácia hrubej stavby rodinného domu Košice 160 m2

Dodávka technologie BUDERUS a radiatorov

Objednávateľ: CZ ECAV L. Hrádok
Čas realizácie: 08-2016
Dodávka technologie kotolne a radiatorov

Realizácia areálového plynovodu – PECIVARNE SEREĎ

Objednávateľ: Liptovská stavebná spoločnosť s. r. o.
Čas realizácie: 07-2016
Realizácia plastových rozvodov PE D160 a oceľových rozvodov DN 80 150 bm

Chladiace zariadenie technologickej výroby plastových dosiek POLYSTON BADIN

Objednávateľ: MRAZ-TECH SK s. r. o.
Čas realizácie: 05-2016
Realizácia oceľových rozvodov DN 80 150 bm izolovaným potrubím

Vodovodné a kanalizačné rozvody BD – Floriánska ul. Košice

Objednávateľ: SILVERGAS s. r. o.
Čas realizácie: 07-2016
Realizácia 7x vodovodnej prípojky a 7x kanalizačnej prípojky pre bytový dom FLORIANSKA

FM rozvody požiarnej a pitnej vody – CONTI DNVáhom

Objednávateľ: GOLDBECK SK s. r. o.
Čas realizácie: 08-2016
Realizácia cca 3 km požiarnej a pitnej vody D40-D450 vo výbave FM APPROVAL – Continental Dubnica nad Váhom

Areálové siete – REUTERS MYJAVA – II .etapa (vodovod, kanalizácia, plynovod)

Objednávateľ: GOLDBECK SK s. r. o.
Čas realizácie: 07-2016
Realizácia II. etapy dažďovej kanalizácie, vodovodu a plynovodu

HTU – Lorinčík Háje 1a 2 etapa

Objednávateľ: LUCCASS s. r. o.
Čas realizácie: 06-2016
Hrubé terénne úpravy pre IBV Lorinčík Háje – odkop a presun cca 70 000m3 na ploche cca 50 000m2

Rekonštrukcia UVK – Adam Novak

Objednávateľ: Adam Novák
Čas realizácie: 05-2016
Doplnenie tepelného čerpadla v RD pre vykurovanie vrátane bazéna, TUV

STL plynovod – SKC Foundry

Objednávateľ: Liptovská stavebná spoločnosť s. r. o.
Čas realizácie: 02/2016
Realizácia komplet STL plynovodu v priemyselnom parku Štúrovo pre SKC FOUNDRY v rozsahu 50 bm oceľ DN100, 300 bm STL Plynovod PE D110 a D90 vrátane regulačnej stanice a ostého prepojenia za prevádzky.

LD Alžbeta – B. Kúpele

Objednávateľ: Bardejovské kúpele a. s.
Čas realizácie: 02/2016
Rekonštrukcia ústredného vykurovania v LD Alžbeta – Bardejovské kúpele a. s., výmenou radiatorov a doplnením rozvodov a vykurovacích telies na III. NP liečebného domu vrátane výmenou potrubia v teplovodnom kanály DN 80 v dlžke 170 bm.

Živné pôdy – Imuna Š. Michaľany

Objednávateľ: IMUNA PH Š.Michaľany
Čas realizácie: 01-02/2016
Realizácia komplet vykurovania, ZTI rozvodov v objekte Živné pôdy v areály Imuna Šarišské Michaľany.

2015

Realizácia fasády rodinných domov

Čas realizácie: 03-12/2015
Kompletná realizácia fasády na rodinných domoch – okr. Bardejov: RD Zamborský, RD Guttek, vrátane výmeny štablónov, zateplenia stien a základov, výmena zvodov a žľabov, realizácia obkladového kameňa.

Rekonštrukcie UVK a ZTI rozvodov v rodinných domoch

Čas realizácie: 03-12/2015
Rekonštrukcia ústredného vykurovania s výmenou kotla a realizácie podlahového vykurovania vo viacerých rodinných domoch vrátane realizácie ZTI rozvodov (Ing. Kurila, Frigová, Medoň, Hreha, Guth).

Rekonštrukcia WC a podlahy SZŠ Chminianske Jakubovany

Objednávateľ: SZS CH. Jakubovany
Čas realizácie: 11-12/2015
Realizácia kompletnej rekonštrukcie sociálnych priestorov v Spojenej základnej škole CH. Jakubovany vrátane výmeny podkladných vrstiev a podlahy v triedach.

Vodovodná prípojka SBD Šaca a. s.

Objednávateľ: SBD Šaca a. s.
Čas realizácie: 11-12/2015
Realizácia vodovodnej prípojky DN100 pre bytový dom SBD Šaca – Ke Šaca v dlžke 101 bm vrátane osadenia vomernej šachty, pretláčania popod št. cestu I. triedy.

Vykurovanie OMIDA

Objednávateľ: OMIDA s. r. o.
Čas realizácie: 10-11/2015
Vykurovanie predajnej prevádzky OMIDA Košice pomocou kotlov BUDERUS GB162 45 kW 3x.

Inžinierske siete + vykurovanie hál

Objednávateľ: Strojspiš spol s. r. o.
Čas realizácie: 10-11/2015
STL plynové rozvody a rozvody vzduchu v areály firmy STROJSPIS vrátane vykurovania výrobných hál pomocou kotlov BUDERUS GB162 a.

Rekonštrukcia podlahy – TATRAVAGONKA Poprad

Objednávateľ: Strojšpis spol. s. r. o.
Čas realizácie: 10-11/2015
Kompletná rekonštrukcia podlahy vo výrobnej hale TATRAVAGONKA Poprad – 5000 m2 – vybúranie, výmena podkladu, predrvenie a sp. realizácia násypov.

Vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, plynové prípojky

Objednávateľ: Dalton s.r.o., SBD ŠACA a.s., Hotel Alexandria SPA, TRANDANEXTA
Čas realizácie: 03-10/2015
Realizácia vodovodných, kanalizačných a plynových prípojok pre rôzne stavby v prešovskom a košickom kraji: Dalton s. r. o., - 300 bm vodovod DN100, SBD Šaca a. s., 200 bm plynovod DN 80, Trandanexta Bardejov STL plynovod DN80 – 300 bm, Prekládka vodovodu DN80 Hotel ALEXANDRIA SPA B.Kúpele, Prekládka STL plynovodu DN 80 Hotel ALEXANDRIA SPA B. Kúpele a mnoho iných.

Zimný štadion KVP Košice

Objednávateľ: MRAZ-TECH SLOVAKIA s. r. o.
Čas realizácie: 09-10/2015
Realizácia technologického zariadenia chladenia ZŠ košice – treningová ľadová plocha 23 000 bm potrubia oceľového DN40 rozdeľovač zberač DN125 56 bm.

Realizácia stavby RD Vašičkanin Kľušov

Objednávateľ: Vašičkanin Martin
Čas realizácie: 04-10/2015
Kompletná realizácia hrubej stavby rodinného domu na kľúč vrátane pripojok, garáže a inžinierskych sietí.

Kanalizácia a vodovod POPROČ – JASOV

Objednávateľ: Inžinierske stavby Košice a. s., Košice
Čas realizácie: 07-09/2015
Realizácia kanalizačného zberača splaškovej kanalizácie v obci Poproč DN 300 v dlžke 650 bm vrátane 250 bm prípojok DN 150, Realizácia PE výtlačného potrubia DN 100 v dĺžke 480 bm v obci Poproč a realizácia výtlačného potrubia Liatina DN 100 PN 25 v celkovej dĺžke 1800bm vrátane napojenia vo vodojeme, sania a napojenia pri čerpacej stanici JASOV (bez dodávky materiálu – materiál zabezpečoval objednávateľ).

Realizácia prípravy územia pre obchodné centrum Bardejov

Objednávateľ: POLSTAR s. r. o.
Čas realizácie: 07-08/2015
Realizácia prípravy územia obsahujúca terénne úpravy vrátane realizácie rámového priepustu 2,8 m x 2,8 m v dlžke 42 bm s úpravou vtokového objektu, úpravou vtoku, čiel, výtoku, úpravy dna potoka v aglomerácii Bardejov. Taktiež výmena podkladných vrstiev pod komunikácie v ploche cca 2600 m2.

Kanalizácia a vodovod v priemyselnom parku KKP Invest V. Ida

Objednávateľ: KKP Invest s. r. o.
Čas realizácie: 04-05/2015
Realizácia kanalizácie DN 300- DN 600 v celkovej dlžke 1200 bm vrátane odbočiek pre logistické centrá, Požiarny a pitný vodovod D 160 PN 16 v celkovej dlžke 440 bm vrátane odbočiek pre log. centrá a STL plynovod D160 v dlžke 220 bm vrátane odbočiek pre log. centrá.(cca 50% diela sme realizovali v subdodávke pre firmu enerGreen s. r. o.).

2014

Kanalizácia v povodí rieky Tople

Objednávateľ: Inžinierske stavby Košice a. s., Košice
Čas realizácie: 12/2014 - 03/2015
Realizácia splaškovej kanalizácie – zberač na ulici Groner a ulici pod Kalváriou v meste Bardejov, DN 300 v dĺžke 800 bm vrátane prípojok k rodinných domom ukončených v revíznych plastových šachtách (bez dodávky materiálu - dodávka materiálu objednávateľom).

IBV BLAUMONT Spišská Nová Ves II. Etapa

Objednávateľ: Modrý vrch s. r. o., Spišská Nová Ves
Čas realizácie: Potrubné a elektrické vedenia 09-11/2014, komunikácie 05-06/2015
Realizácia komplet inžinierskych sietí novej IBV – Blaumont II. Etapa v rozsahu: Daždová a splašková kanalizácia DN300 – 800 bm vrátane 16x bet. revíznych šachiet, 36x prípojok pre nové RD a 8x uličných vpustí, Vodovod PE100 D90 vrátane 18 prípojok pre RD v dĺžke 280 bm, STL Plynovod D50 vrátane 18 prípojok ukončených v stojanoch v dlžke 280 bm. Verejné osvetlenie v dlžke 280 bm vrátane 10ks stožiarov. Asfaltová komunikácia 2818 m2 a betonových obrubníkov v dlžke 800 bm vrátane komplet podkladných vstiev.

Most Mníšek nad Popradom

Objednávateľ: Inžinierske stavby Košice a. s., Košice
Čas realizácie: 04/2014 - 06/2014
Vybúranie železobetonových pätiek cca 300 m3 vrátane terénnych úprav v okolí stavby mosta.